galego :: castellano

¿Que Ofrecemos?

Colaboración no desenvolvemento dos programas e actividades propios dos servizos sociais de atención primaria e especializada.

  • Atención a colectivos con especiais dificultades de integración.
  • Actividades de carácter educativo, cultural e recreativo que contribúan a unha maior calidade de vida das persoas beneficiarias.
  • Actividades de promoción da muller e educación para a igualdade entre o home e a muller.
  • Actividades de formación relacionadas cos servizos sociais.
  • Para facer efectivas estas actividades, Abeiro Social conta cunha carteira de profesionais -psicólogos, traballadores sociais, educadores sociais, pedagogos...- que colaboran coa entidade en función dos proxectos que esta decida desenvolver.